بسم الله الرحمن الرحیم |  به اطلاع میرسانیم که در ماه اخیر مطلع شدیم که بعضی افراد سودجو با استفاده از نام بنیاد اختر تابان و به ظاهر به نمایندگی موسس این بنیاد، اقدام به درخواست وجوهات شرعی و کمک نقدی کردند. این امر مورد تایید بنیاد اختر تابان و موسس نمی‌باشد، و از عموم مردم تقاضی میشود که فقط از طریق راه‌های رسمی ارتباط بگیرند و ما نماینده غیر رسمی نداریم. والسلام علیکم. | سید کاظم رضوی موسس بنیاد اختر تابان | 16/3/1403ش. مطابق 5 جون 2024 م |

BONYAD AKHTAR TABAN

Kikao cha kuwakirimu mahafidhi na wasomajii wa qurani wa India

Kikao cha  kuwakirimu mahafidhi na wasomaji wa qurani wa India  kilifanyika katika mji wa Qom.                                                                                                                                  Wanafunzi wa Kihindi walimsifu allamah Rizvi  kwamba ni mfano kamili  kwa watu wote.                                                                                                                                        Katika kikao hicho hujatu al-islam wsal- muslimin seyied Kadhim Rizvi alihudhuria na kuwapa zawadi kutoka kwa allama Rizvi.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
×