بسم الله الرحمن الرحیم |  به اطلاع میرسانیم که در ماه اخیر مطلع شدیم که بعضی افراد سودجو با استفاده از نام بنیاد اختر تابان و به ظاهر به نمایندگی موسس این بنیاد، اقدام به درخواست وجوهات شرعی و کمک نقدی کردند. این امر مورد تایید بنیاد اختر تابان و موسس نمی‌باشد، و از عموم مردم تقاضی میشود که فقط از طریق راه‌های رسمی ارتباط بگیرند و ما نماینده غیر رسمی نداریم. والسلام علیکم. | سید کاظم رضوی موسس بنیاد اختر تابان | 16/3/1403ش. مطابق 5 جون 2024 م |

SEYED KAZIM RIZVIVisits and meetings with religious figuresBonyad News

Meeting with his Eminence Sheikh Jafar Tabrizi

His eminence Syed Kazim Rizvi met with his eminence Sheikh Jafar Tabrizi, son of Grand Ayatullah Sheikh Jawad Tabrizi.
In this meeting, Sheikh Jafar Tabrizi mentioned the activities of Allamah Rizvi and introduced Allamah as a role model for all missionaries.
He also presented some of his written and media works to his eminence Mr. Rizvi.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
×