بسم الله الرحمن الرحیم |  به اطلاع میرسانیم که در ماه اخیر مطلع شدیم که بعضی افراد سودجو با استفاده از نام بنیاد اختر تابان و به ظاهر به نمایندگی موسس این بنیاد، اقدام به درخواست وجوهات شرعی و کمک نقدی کردند. این امر مورد تایید بنیاد اختر تابان و موسس نمی‌باشد، و از عموم مردم تقاضی میشود که فقط از طریق راه‌های رسمی ارتباط بگیرند و ما نماینده غیر رسمی نداریم. والسلام علیکم. | سید کاظم رضوی موسس بنیاد اختر تابان | 16/3/1403ش. مطابق 5 جون 2024 م |

BONYAD AKHTAR TABAN

Eighth anniversary of the passing of the late Sayyid Murtaza Rizvi

On this solemn occasion of the eighth anniversary of the passing of the late Sayyid Murtaza Rizvi, the son of Allamah Rais Al-Mubalighina, the deceased Sayyid Saeed Akhtar Rizvi (RA) on the First of May, we extend our heartfelt condolences and prayers to all the followers of the School of Ahlul-Bayt (AS), friends, and relatives, particularly to the family and loved ones of the departed.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
×