بسم الله الرحمن الرحیم |  به اطلاع میرسانیم که در ماه اخیر مطلع شدیم که بعضی افراد سودجو با استفاده از نام بنیاد اختر تابان و به ظاهر به نمایندگی موسس این بنیاد، اقدام به درخواست وجوهات شرعی و کمک نقدی کردند. این امر مورد تایید بنیاد اختر تابان و موسس نمی‌باشد، و از عموم مردم تقاضی میشود که فقط از طریق راه‌های رسمی ارتباط بگیرند و ما نماینده غیر رسمی نداریم. والسلام علیکم. | سید کاظم رضوی موسس بنیاد اختر تابان | 16/3/1403ش. مطابق 5 جون 2024 م |

BONYAD AKHTAR TABANPrograms and activities of Bonyad

Mourning ceremonies of the days of captivity of the Ahlul Bayt held in the office of Bonyad Akhtar Taban

The office of the Bonyad Akhtar Taban held a mourning ceremony in the presence of the members of this Bonyad in the holy city of Qom on the occasion of the arrival of the prisoners of the Ahlul Bayt (as) in the city of Sham on Thursday, September 9th (18th Shahrivar).
In this ceremony, which began with the recitation of the words of God the Almighty, Ayaullah Syed Monzer Hakim, one of the prominent scholars of the seminary (hawzah) of Qom, gave a speech in regard to the Qur’an and hadiths.
In continuation, one of the praiser was honored to recite the praises of the Ahlulbeyt, and the reward of this gathering was gifted to all the deceased, especially the soul of the late Allamah Seyyed Saeed Akhtar Rizvi.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
×