درباره بنیاد

حجة الاسلام و المسلمین سید کاظم رضوی

بانی و مدیر بنیاد

بنیاد اختر تابان با هدف احیاء آثار و روش تبلیغی رئیس المبلغین علامه سید سعید اختر رضوی(ره) با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم رضوی «حفظه الله» تأسیس گردیده و فعالیت خود را در شهر مقدس قم آغاز نموده است. در حال حاضر تمرکز بنیاد به احیاء و نشر مجدد تألیفات علامه و هماهنگی بین نهادها و تشکل‌های مختلف ایرانی ، شرق آفریقا و شبه قاره جهت ساماندهی امور آموزشی، پژوهشی و تبلیغی می‌باشد.

Back to top button
×